Subsidieregeling Energiebesparing sportaccommodaties (EDS)

Op 1 september 2015 werd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een nieuwe subsidieregeling voor sportverenigingen en sportstichtingen bekend gemaakt. Deze subsidie is van toepassing op investeringen in energiebesparing of voor de toepassing van duurzame energie en kan oplopen tot 30% van de totale investering.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

De subsidie is gericht op verschillende maatregelen die of wel een energiebesparing of toepassing van duurzame energie als resultaat hebben. Deze zijn onderverdeeld in de groepen:

 • Energiezuinige verlichting
 • Duurzame energieopwekking
 • Ventilatie en verwarming
 • Tapwater
 • Bouwkundig

Ga voor de uitgebreide maatregelenlijst naar de website van RVO.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

 • Subsidie voor sportverenigingen 30% 30%
 • Subsidie voor sportstichtingen 15% 15%

Komt uw sportvereniging of sportstichting in aanmerking?

Sportverenigingen en sportstichtingen die aangesloten zijn bij NOC*NSF komen voor de subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties in aanmerking bij investeringen in energiebesparing of voor de toepassing van duurzame energie. Hieronder enkele andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

 • De energierekening van de sportaccommodatie, waar de maatregel wordt gerealiseerd,  moet worden afgeschreven van de bankrekening die op naam staat van de aanvrager;
 • De kosten van de investering moeten worden afgeschreven van een bankrekening die op naam staat van de aanvrager;
 • Per jaar mag er per maatregel éénmaal subsidie worden verleend aan de aanvrager. De aanvrager mag wel voor meerdere maatregelen verschillende aanvragen indienen, tot een maximum van € 125.000 per jaar;
 • Subsidiabele kosten van minder dan € 3.000 komen niet in aanmerking;
 • Subsidie kan alleen ontvangen worden voor een maatregel die geplaatst wordt op een locatie waarvan de eigenaar hiervoor toestemming heeft verleend;
 • Er moet een overeenkomst zijn afgesloten met een bouwer of leverancier voor de aanschaf van een maatregel ten behoeve van energiebesparing of het opwekken van duurzame energie. Deze overeenkomst mag niet voor 1 september 2015 zijn aangegaan. Tevens mag de overeenkomst niet langer dan negen maanden voor de ontvangst van de subsidieaanvraag zijn afgesloten;
 • Er wordt slechts subsidie verstrekt voor de aanschaf van nieuwe apparatuur of installaties.

Vraag een energiescan aan.

Bent u benieuwd hoe u met behulp van deze subsidie energie kunt besparen op de huidige verlichting binnen uw sportaccommodatie? Vraag dan een gratis energiescan bij ons aan. Hierbij bekijken we het totale energieverbruik van uw accommodatie en geven op basis hiervan advies over de meest interessante maatregelen.

Sportverlichting renoveren met subsidie

Vraag nu een verlichtingscan aan en we laten precies zien hoeveel u kunt besparen.