NEN 3140 keuring

Volgens de NEN 3140 moeten elektrische installaties regelmatig geïnspecteerd worden op veilig gebruik. Het doel van de inspectie is om te controleren of de installatie voldoet aan de relevante voorschriften. Hier worden weer twee methoden gehanteerd: een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving. Bovendien wordt nagegaan of het materieel, leidingen en bijbehoren zo is gekozen en geïnstalleerd dat het in overeenstemming is met hun bedrijfsomstandigheden.

Bij een NEN 3140 keuring zullen wij de volgende controles verrichten:

 1. Veiligheidscontrole elektrische installaties
 2. Veiligheidscontrole elektrische gereedschappen (met uitzondering van computers, printers, etc.)
 3. Instructie aan personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten
 4. Thermografischonderzoek

1. Elektrische installaties

De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving. Dit geldt voor bestaande installaties. Alle eindgroepen zullen volgens de NEN 3140 gecontroleerd worden op isolatieweerstand en aardverspreidingsweerstand. Het is hierbij noodzakelijk dat installatieonderdelen spanningsloos worden gemaakt. Vast aangesloten apparatuur valt buiten deze meting en beproeving. Tevens wordt beoordeeld of alle elektrotechnische tekeningen in overeenstemming zijn met de installatie. Bovengenoemde inspectie kan in fases worden uitgevoerd. In overleg kunnen hier afspraken over worden gemaakt.

2. Elektrische apparaten

Om elektrische apparaten, verlengsnoeren etc. veilig te kunnen gebruiken schrijft NEN 3140 een inspectie van de zogenaamde elektrische arbeidsmiddelen voor. Onze inspectie omvat een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving. Kantoorapparatuur wordt hiervan uitgezonderd omdat deze meestal binnen de 5 jaar wordt vernieuwd. Na de meting en beproeving zullen de goedgekeurde materialen van een veiligheidssticker worden voorzien.

3. Instructie aan personen

Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten periodiek worden geïnstrueerd over de gevaren die zij tegen kunnen komen. Deze veiligheidsinstructie geldt zowel voor elektrotechnische als niet-elektrotechnische personen. De instructie moet betrekking hebben op het elektrische gevaar waaraan personen bij hun werkzaamheden bloot staan.

4. Thermografisch onderzoek

Met behulp van een infra-roodcamera onderzoeken en fotograferen wij niet-zichtbare warmtebronnen of verliezen die schade kunnen veroorzaken in installaties of de energiekosten kunnen verhogen.Met behulp van moderne digitale technieken is het mogelijk om via een temperatuursindicatie aan te geven welke kwetsbare punten en/of onderdelen aandacht vragen of aan vervanging toe zijn.

 • Vroegtijdig signaleren van elektrotechnische storingen binnen een continue bedrijf
 • Slechte contactdruk van relais (inbranden van contacten)
 • Overbelasting van kabels of snoeren
 • Asynchrone belasting bij drie fasen groepen
 • Slechte aansluitingen van elektrotechnische componenten zoals koperen rails, kabelschoentjes, niet- aangedraaide schroeven.
 • Kortsluiting in elektrolytische processen
 • Warmteverdeling van diverse vermogensregelingen zoals frequentieregelaars, vermogensschakelaars, voedingen en transformatoren.

Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor u. Ga hiervoor naar onze contactpagina.