Energiemonitoring

Nauwkeuring inzicht in het energieverbruik van uw bedrijfspand

Energiemanagementsysteem ‘De Energiemanager’

Bij veel bedrijven en instellingen heeft energie in het verleden niet veel aandacht gekregen. Energie was relatief goedkoop en door de monopolypositie van de energiebedrijven was er toch niets aan de prijsstelling te doen. Gelukkig is daar verandering in gekomen. Er is een grote vraag naar energiemanagementsystemen ontstaan. EnergyFirst ontwerpt, levert en beheert het systeem en heeft zeer ruime ervaring in het implementeren van energiemanagementsystemen.

[blockquote align=”right”]’De Energiemanager’ meet, registreert, analyseert en rapporteert over uw energieverbruik en uw maximum afgenomen capaciteit.[/blockquote]
Het is een eenvoudig, efficiënt telemetrie- en registratiesysteem voor het monitoren van bijvoorbeeld uw gas- en elektriciteitsverbruiken. Het systeem is ook uitermate geschikt voor het bewaken van uw maximaal gecontracteerde elektrisch vermogen of gascapaciteit met uw energieleverancier of -transporteur.

Hoe werkt het energiemanagementsysteem?

In de nabijheid van uw elektriciteitsmeter wordt een datalogger geplaatst. Uw kWh-meter of gasmeter wordt aangesloten op de datalogger. Het elektriciteitsverbruik of het gasverbruik wordt op deze wijze in de buffer van de datalogger opgeslagen. De datalogger heeft een buffergeheugen waarin de gemeten waarden gedurende meerdere dagen, weken en maanden wordt opgeslagen. [blockquote align=”left”]Met een online energiemonitoringsysteem bespaart men gemiddeld 10% op de energiekosten.[/blockquote]Dagelijks worden de gegevens uit de datalogger opgehaald en geanalyseerd. Deze gegevens worden met behulp van software in overzichtelijke tabellen en grafieken op internet gepresenteerd. Met een wachtwoord en log-in code kunt u vervolgens via internet informatie over uw verbruiksprofielen opvragen.

Met het energiemonitoringsysteem kunt u onder andere:

 • Uw dagafname, nacht- en weekendpatroon bepalen;
 • Uw kW-max bewaken;
 • Uw energiebudget bewaken;
 • Uw energieverbruik inzichtelijk maken;
 • Uw energiefacturen controleren;
 • Uw inkoopprofiel vaststellen en daarmee voordelig inkopen;
 • Uw lekverlies van uw compressorinstallatie bewaken;
 • Uw inschakel/uitschakeltijden van uw ventilatiesysteem bewaken;
 • Uw inschakel/uitschakeltijden van uw CV-installatie bewaken.

Kortom: Met het monitoringsysteem kunt u pas echt uw energiebehoefte managen!

Wat doet EnergyFirst voor u?

 • De aanvraag bij uw energietransporteur verzorgen voor pulslevering. Uw energieleverancier levert een online puls tegen een lage maandelijkse vergoeding;
 • De levering verzorgen van een datalogger (eigen IP-adres);
 • Het aanmaken van uw klantprofiel in ons systeem;
 • Het in overleg met uw organisatie vaststellen van de verschillende functionaliteiten. Een fuctionaliteit kan bijvoorbeeld zijn het zichtbaar maken van de dagelijkse energieafname in kWh. Zo beschikt EnergyFirst over tientallen functionaliteiten;
 • Het valideren van het systeem en het toekennen van gebruikersnamen en wachtwoorden;
 • Onderhoud van het systeem;
 • De opslag van uw data;
 • Het zichtbaar maken van uw functionaliteiten op internet zodat u uw energieverbruik kunt bewaken vanaf verschillende lokaties.

Wat moet u zelf doen?

 • Het plaatsen van de datalogger bij uw kWh meter en gasmeter;
 • Het aansluiten van de datalogger op uw 220 volt installatie;
 • Het aansluiten van de datalogger op uw IT netwerk;
 • Het aansluiten van de gaspuls en de kWh puls en (overige te meten eenheden) op de datalogger. Dit is zeer eenvoudig!!! Er zit een duidelijk aansluitschema bij.

Wat zijn de kosten?
De prijs is afhankelijk van het aantal functionaliteiten en het aantal dataloggers. Om u toch een indicatie te geven van een eenvoudig energiemanagementsysteem moet u rekening houden met de volgende prijzen:
– Investering per datalogger (éénmalig) € 2.500 (exclusief btw).
– Jaarlijkse exploitatie per datalogger € 650 (exclusief btw).

Met een online energiemonitoringsysteem bespaart men gemiddeld 10% op de energiekosten. Dit is een landelijk kental (NOVEM) waarmee veel bedrijven werken. EnergyFirst gaat uit van een gemiddelde besparing van 5% op uw energiekosten.

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om een inventarisatie te maken. Mocht u hierin interesse hebben, neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.